Engadget

Engadget

El futuro, ahora

La guía definitiva sobre la vida conectada.

Engadget Media kit

img width="1667" height="950" src="https://s.aolcdn.com/hss/storage/midas/db1d227602ca497cb7ae89e980a5ebda/205738696/Engadget_VideoScreenshot.jpg" class="cover" alt="" data-sizes="auto" srcset="https://s.aolcdn.com/hss/storage/midas/db1d227602ca497cb7ae89e980a5ebda/205738696/Engadget_VideoScreenshot.jpg 1667w, https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=300%2C171&image_uri=http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss%2Fstorage%2Fmidas%2Fdb1d227602ca497cb7ae89e980a5ebda%2F205738696%2FEngadget_VideoScreenshot.jpg&client=cbc79c14efcebee57402&signature=33922108df3217a6f76c56f3d2f1b10e41bcf70f 300w, https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=768%2C438&image_uri=http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss%2Fstorage%2Fmidas%2Fdb1d227602ca497cb7ae89e980a5ebda%2F205738696%2FEngadget_VideoScreenshot.jpg&client=cbc79c14efcebee57402&signature=8b02229693440a94e4349586993f81a4aeadf036 768w, https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=1024%2C584&image_uri=http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss%2Fstorage%2Fmidas%2Fdb1d227602ca497cb7ae89e980a5ebda%2F205738696%2FEngadget_VideoScreenshot.jpg&client=cbc79c14efcebee57402&signature=9de314f8fe1278d0ba901dcaaf5f55f04464ed2f 1024w" sizes="(max-width: 1667px) 100vw, 1667px" />

El futuro en la vida real

El futuro está ahora en el nuevo espectáculo de Engadget.